Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tietosuojaseloste 

Studio Kuvakaari

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjä

Studio kuvakaari Y-tunnus: 1813912-3. Osoite: Sairaalakatu 1, 77600 Suonenjoki.

Kotipaikka: Suonenjoki. Puhelin: 017-511916  

Sähköposti: posti@kuvakaari.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

 Mervi Sarenius. Osoite: Sairaalakatu 1, 77600 Suonenjoki.  Puhelin: 017-511916

 Sähköposti: posti@kuvakaari.fi

 Henkilörekisterin nimi 

Asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito, palvelun toteuttaminen, asiakaspalvelun kehittäminen.

 Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite ja postitoimipaikka.

Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot:

laskutus- ja maksutiedot, kuvatilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot

Asiakkaan tietoja säilytetään vain sen aikaa kuin on tarpeellista. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistamista. Mahdollista markkinointiyhteistyötä varten Studio Kuvakaari kysyy aina asiakkaalta luvan kuvan käyttöä varten.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

 www-sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta

sähköpostitse

puhelimitse

sosiaalisen median palvelun kautta

sopimuksista

asiakastapaamisista

Henkilötietojen luovuttaminen

Studio kuvakaari ei luovuta asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille ja käsittelee kaikkia tietoja luottamuksellisesti. Studio Kuvakaari ei käytä asiakkaan tietoja markkinointiin.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Studio Kuvakaaren toimitiloissa lukitussa tilassa. Fyysisiä aineistoja ovat mm. kalenteri, ajanvarauskirja, kirjalliset sopimukset sekä muut muistilaput.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Studio Kuvakaaren tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. asianmukainen tietoturvajärjestelmä sekä salasanasuojaukset. Kaikki kuvasisältö säilytetään salasanasuojatulla palvelimella. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjän toimesta.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

 Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleiset tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.